číslo investor popis
2006_17?eskomoravský cement, a.s.Cementárna Radotín - vým?na t?ídi?? expedice cementu
2007_01Lovochemie, a.s.rekonstrukce mlýnice vápenc? - dokumentace pro stavbení ?ízení a realizaci
2007_06Dobro?inný spolek LomikámenTréninková kavárna Beroun
2007_09Koniklec SuchomastyÚPMPM Suchomasty - rekonstrukce administrativní budovy
2007_16Vápenka ?ertovy schody, a.s.AREA 19 - skladování a nakládka mletého vápence expedice D5 na vagony ze sila 1901
2007_24Cement Hranice, a.s.Nová mlýnice cementu s mlýnem Horomill - studie
2007_25Vápenka ?ertovy schody, a.s.V?S - likvidace za?ízení drtírny I a navazujícího za?ízení
2007_30Cement Hranice, a.s.mechanická doprava suroviny do pece
2007_31?eskomoravský cement, a.s.Vým?na stávajícího elevátoru v expedici cementu na P2 v?etn? navazujících dopravních cest
2008_06KNAUF PrahaDokumentace ocelového p?íst?ešku nad plnicí hubicí a skluzem nadsítného
2008_08KNAUF PrahaDoprava kontejner? pro hotové sm?si z výtahu k bali?ce
2008_11GARNET GROUP a.s.Úpravna granátu Sm?de? - dokumentace pro územní ?ízení
2009_04?eskomoravský beton, a.s.Rekonstrukce betonárny ?eská Lípa - dokumentace pro SERVIS Veselý, s.r.o.
2009_25OÚ Hlásná T?ebá?Mate?ská škola Hlásná T?ebá? - projektová dokumentace pro stavební ?ízení a realizaci - vzt, v+k, topení, M+R
2009_28RD SvatáDokumentace pro vým?nu kotle
2009_30RD Nová VesVým?na stávajícího kotle za kotel na pelety.
2010_02Wild Stone, SlanýProjektová dokumentace technologického za?ízení pro výrobu betonových obkladových pásk?
2010_03SVJ Josefa Hory 1285, BerounCelkové zateplení objektu bytového domu.
2010_06RD Svina?e?áste?né zateplení rodinného domu, vým?na stávajícího vytáp?ní za kotel na d?evo, rozvody ÚT
2010_09?eskomoravský betonDokumentace pro stavební ?ízení rekonstrukce betonárny Slaný
2010_10RD StrádoniceVým?na stávajícího kotle za kotel na spalování kusového d?eva pro program Zelená úsporám
2010_11SVJ Josefa Hory 1282, BerounZateplení bytového domu v rámci programu zelená úsporám
2010_42SVJ Josefa Hory 1291, BerounZateplení BD
2010_45RD JedovniceZateplení rodinného domu v rámci programu Zelená úsporám
2011_01MŠ Hlásná T?ebá?Vytáp?ní a ZTI plánované výstavby mate?ské školy tepelným ?erpadlem, po úprav? plynovým kotlem
2011_05SVJ Josefa Hory 1304, BerounZatepelní bytového domu