Svým současným i budoucím zákazníkům nabízíme kvalitní zpracování projektové dokumentace technických zařízení, technologických celků, vzduchotechniky ve všech stupních dokumentace počínaje zadáním stavby, přes nejrůznější studie, až po realizační dokumentaci.

Pro zpracování dokumentace máme potřebná oprávnění - autorizace ČKAIT, oprávnění číslo 0002012. Našim zákazníkům můžeme zajistit kvalitní a právně dostatečnou dokumentaci pro územní a stavební řízení.
Veškerou dokumentaci zpracováváváme pomocí výpočetní techniky, ve vysoké technické i grafické úrovni, dokumentaci předáváme zákazníkům v tištěné i elektronické podobě.
Rozsah ani druh stavby není omezujícím kritériem!

Výsledný model může vypadat takhle...
Model 1

Nebo také docela jinak...
Model 2