2007 Od ledna 2010 byla společnost zaregistrována v registru odborných dodavatelů solárních systémů pro ohřev teplé vody a přitápění SFŽP programu "Zelená úsporám".
2007 V prosinci 2009 byla společnost zaregistrována v registru ČKAIT jako zpracovatel dokumentace pro dotační program "Zelená úsporám".
Číslo autorizace ČKAIT 0002012.
2007 V říjnu 2009 byla rozšířena činnost společnosti o realizaci a dodávku staveb.
2007 Dnem 29.1.2007 jsem založil společnost IJP SOFT, s.r.o.
Společnost je zapsána v OR u MS Praha, oddíl C, vložka 121156.
Rozsah poskytovaných služeb byl rozšířen o něktré další činnosti.
2006 Od 1.července 2006 jsem po dohodě s ostatními společníky společnosti SPEKTRA ukončil svoje členství ve společnosti.
Od 1.8.2006 zahajuji v plném rozsahu samostatnou činnost v oblasti projektování technologických zařízení, odprašování a vzduchotechniky.
2003 Hlavní činností se postupně stal nákup a prodej zboží v oblasti výpočetní techniky. S ohledem na funkci jednatele společnosti SPEKTRA byly ostatní činnosti pozastaveny.
2002 Spolupráce s firmou ZEIIS byla postupně utlumena a od roku 2003 již nepokračovala.
2001 Vývoj programových aplikací se stal okrajovou záležitostí a v současné době je převažující projektová příprava staveb, správa počítačových sítí a do popředí vstupuje zejména obrazová analýza ve spolupráci s firmou CARL ZEISS.
1992 Hlavní činností je programování a tvorba softwaru dle potřeb zákazníků na platformách DOS a Windows.
1991 Firma IJPSOFT je zaregistrovaná v registru živnosti. Obor podnikání: výpočetní technika.